Cabina

Cabina con triple función de punto silencioso de reunión, presentación de datos y realización de ensayos.